O Projekcie

SŁOWO W SŁOWO, POETRY IS MY LANGUAGE

CZYM JEST SŁOWO W SŁOWO?

Słowo w Słowo to projekt, którego celem jest promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu literackim i kulturalnym, aby wzmocnić ich umiejętności, rozwijać krytyczne myślenie i lepsze zrozumienie wielokulturowej rzeczywistości. Adresetami projektu są:

 • Małe i średnie organizacje działające w sektorze literackim
 • Młodzi mieszkańcy Europy w wieku od 15 do 17 lat

SŁYSZAŁAM/EM ŻE PROJEKT JEST MIĘDZYNARODOWY?

Dokładnie tak! Słowo w Słowo jest częścią większego projektu europejskiego Engage Young Producers! Projekt realizowany jest przez PEN Català (Hiszpania) we współpracy z Writers’ Centre Norwich (Wielka Brytania), Det Fria Ordets Hus (Szwecja) oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym (Polska).

Partnerzy zaangażowani są w międzynarodowe sieci:
ICORN – Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia
Sieć Miast Kreatywnych UNESCO
PEN International

Na szczeblu krajowym zaangażowane w projekt będą również lokalne instytucje kultury.

Engage ma na celu wzmocnienie europejskiego sektora kultury i literatury, gwarantując różnorodność językową kulturową.

CO BĘDZIECIE ROBIĆ?

Opracujemy metodologię działania:

 • Dla małych i średnich organizacji działających w dziedzinie literatury
 • W oparciu o metody koprodukcji

Zrealizujemy szereg aktywności:

 • Wymianę między bibliotekami publicznymi w Växjö (Szwecja)
 • Roczne warsztaty poetyckie dla szkół średnich w Krakowie (Polska)
 • Festiwal literacki w Norwich (Wlk. Brytania), zorganizowany przez młodzież
 • Wizyta młodzieży z Norwich w Krakowie w ramach Festiwalu Miłosza
 • Konferencję w Barcelonie (Hiszpania)

Stworzymy program szkoleń i mobilności

 • Dla pisarzy i artystów z Europy oraz ICORN
 • Dla specjalistów i ekspertów z Europy
 • Dla młodych Europejczyków

Będziemy rozpowszechniać rezultaty poprzez:

 • Poradnik najlepszych praktyk w dziadzinie angażowania młodych odbiorców
 • Platformę zawierającą bazę danych na temat odbiorców wraz ze studiami przypadków
 • Międzynarodową sieć organizacji „przyjaznych młodzieży”

A KTO POPROWADZI WARSZTATY?

Mamy wspaniałych prowadzączych! Poznajcie ich bliżej klikając tutaj!

MACIE FAJNYCH PARTNERÓW PROJEKTU? 

No pewnie, że tak! Oto oni: ArtZona, Centrum Kultury Podgórze, Fundacja Zawsze Warto.

A SKĄD PIENIĄDZĘ NA PROJEKT? 

Od Unii Europejskiej!