Warsztaty z Jackiem Podsiadło!

Gdzie tkwi potencjał poezji? Po ostatnich warsztatach jasne jest, że można (a nawet należy) szukać go w tekstach niepoetyckich, na pograniczach literatury. Ile może rym, rytm i szyk dowiedzieli się uczestnicy projektu od Jacka Podsiadły, poety, laureata Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, twórcy radia Studnia. Głównym zadaniem młodzieży była praca nad tekstami piosenek – okazuje się, że przekład i utrzymanie poetyckiej formy Imagine Johna Lennona jest zadaniem karkołomnym. Ale oczywiście podołaliśmy!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s